קטגוריה: הודעות הרשות

עדכון חשוב ביחס לקרן הלאומית למדע

לחברי/ות הסגל שלום רב.

הקרן הלאומית למדע עידכנה את הנחיותיה בכל הקשור להגשת בקשות חדשות לקרן.

מועד ההגשה הקרוב לבקשות במסלול מענק אישי הוא 8.11.2015. בניגוד לעבר, מועד הגשה זה הוא במהלך יום העבודה (ולא עד חצות). לפי הוראות הקרן החדשות, על המעונין להגיש בקשה, להירשם במערכת המקוונת עד ליום 25.10.2015. לאחר מכן, לא ניתן יהיה להירשם להגשת בקשות חדשות (ומכאן גם לא להגיש בקשות חדשות).

על מנת להימנע מתקלות, על רשויות המחקר לקבוע מועד אחרון להגשה לאישור הרשות. מועד זה נקבע לפיכך ליום 3.11.2015 בשעה 17:00. במועד זה על החוקרים להגיש את הבקשה המלאה לאישור הרשות.

אם בדעתכם/ן להגיש בקשה לקרן, אנא הודיעונו בהקדם, על מנת שנוכל לעדכן את הפרטים במערכת הקרן.

בברכה,

רשות המחקר.